Rammeaftalen 2019 - 2020

Rammeaftale 2019 - 2020 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale samt en række tilhørende bilag. Rammeaftalen 2019 - 2020 er godkendt i de 22 kommuner og i regionen i Syddanmark. 

 

Rammeaftalen 2019 - 2020

 

Bilag til Rammeaftalen 2019 - 2020

 

 

Bilag til Rammeaftalen 2019 - 2020 

Bilag 1: Bekendtgørelse for Udviklingsstrategien og Styringsaftalen

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde kan findes via følgende link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185568

 

Bilag 2: Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

 

Bilag 3Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

 

Bilag 4: Tilsyn og fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere

 

Bilag 5: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen

 

Bilag 6: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper

 

Bilag 7: Det lovmæssige grundlag

 

Bilag 8: Tilbud og takstoversigt

 

Bilag 9: Håndtering af lukning af tilbud

 

Bilag 10: Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser

 

Bilag 11: Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden

 

Bilag 12: Ændring af kapacitet ved årsskifte 

 

Bilag 13: Opsigelsesvarsler

 

Bilag 14: Prisstruktur

 

Bilag 15: Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger

 

Bilag 16: Afregningsregler/betalingsaftaler

 

Bilag 17: Takstberegning

 

Bilag 18: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

 

Bilag 19: Notat om sociale tilbud, der har behov for særlig opmærksomhed

 

 

Materiale ift. ændringer i Styringsaftaleperioden

Skabelon vedr. ændringer i Styringsaftaleperioden

Kontaktpersonliste vedr. ændringer i Styringsaftaleperioden

 

 

Materiale ift. håndtering af borgernes egenbetaling:

Oplysningsskema 2019 - til beregning af borgerens egenbetaling for bolig m.v. samt minimums rådighedsbeløb

 

Skema til brug for efterregulering af el og varme

  

(C)  Socialsekretariatet